Dränering

Dränering Varberg

Dränering innebär att man gräver diken för att leda bort oönskat grundvatten eller ytvatten. Detta genom att gräva ner dräneringsrör för en effektivare avrinning.  Med en egen maskinpark och erfaren personal utför vi alla typer av uppdrag inom mark och grundarbeten.

2767SV22D1-300x200

grävmaskin i varberg