Med en egen maskinpark bestående av grävmaskiner på mellan 5,5 och 24 ton, olika storlekar av hjullastare samt kranbilar och lastbilar, utför vi omfattande schakt- och markarbeten. Vår välutbildade och erfarna personal hanterar arbetet varsamt och anpassar sig till platsens förutsättningar.


Vi genomför bland annat schaktning, grävning och läggning av rör, kablar, dränering, dagvatten och brunnar med precision. Med våra lastbilar och kranbilar kan vi lösa de flesta transport- och lyft/monteringsuppdrag. Våra smidiga och flexibla maskiner och fordon passar perfekt för olika typer av uppdrag, medan våra certifierade förare garanterar snabb, trygg och säker transport och montering. 

VÅRA FORDON